We houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Op deze pagina leest u onze nieuwsberichten. Via het zoekmenu kunt u op zoekargument snel eerdere berichten vinden. Neem contact op met ons als u over een bericht nadere informatie wenst of als u van mening bent dat naar aanleiding van een bericht voor u of voor uw organisatie zaken moeten worden geregeld.

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

18 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale gevolgen met zich meebrengen. Het is

Loon of schenking?

18 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Loon of schenking?

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking

Regelgeving scheuren grasland

11 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden, waarin dit is toegestaan en

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

11 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om inzage in de privé-agenda’s van de ondernemer. Dit verzoek is

Fiscale migratie: waar is thuis?

11 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Fiscale migratie: waar is thuis?

Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt echter dat de belastingplichtige fiscaal nog

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

11 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De belastingheffing kan worden uitgesteld door de

Fiscaal kat-en-muisspel

4 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Fiscaal kat-en-muisspel

Een belastingplichtige doet aangifte voor de inkomstenbelasting, waarbij hij de tegoeden op buitenlandse bankrekeningen niet aangeeft. De inspecteur

Supermarktsaga: een rammelende kas

4 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Supermarktsaga: een rammelende kas

Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij. Tijdens een boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de

Omvang terbeschikkingstelling

4 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Omvang terbeschikkingstelling

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennootschap, waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft,

Verblijfkosten internationaal transport

4 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Verblijfkosten internationaal transport

Transportondernemers, die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag per gereden dag aan verblijfskosten ten laste van hun winst

Wijziging civiel bewijsrecht

28 maart 2024|Reacties uitgeschakeld voor Wijziging civiel bewijsrecht

Het bewijsrecht omvat de regels voor het moment en de manier waarop partijen in een civiele procedure bewijs mogen of moeten leveren van de feiten die

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern

28 maart 2024|Reacties uitgeschakeld voor Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of erfbelasting wordt verleend voor de verkrijging

Evaluatie landbouwvrijstelling

28 maart 2024|Reacties uitgeschakeld voor Evaluatie landbouwvrijstelling

Onlangs is een periodieke evaluatie van de landbouwvrijstelling uitgevoerd. Het rapport van de evaluatie is aan de Tweede Kamer aangeboden. Volgens