We houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Op deze pagina leest u onze nieuwsberichten. Via het zoekmenu kunt u op zoekargument snel eerdere berichten vinden. Neem contact op met ons als u over een bericht nadere informatie wenst of als u van mening bent dat naar aanleiding van een bericht voor u of voor uw organisatie zaken moeten worden geregeld.

Wie is afnemer van prestatie?

14 september 2023|Reacties uitgeschakeld voor Wie is afnemer van prestatie?

Een ondernemer kan de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem voor door hen verrichte leveringen en diensten in rekening is gebracht, in

Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box 3

14 september 2023|Reacties uitgeschakeld voor Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een ontwerp van de Wet werkelijk rendement box 3 ter consultatie gepubliceerd. De consultatie betreft geen

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

14 september 2023|Reacties uitgeschakeld voor Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs. Deze verplichting geldt met ingang van 2023

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

7 september 2023|Reacties uitgeschakeld voor Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA) is tussentijds uitgebreid. Vanaf 5 september kan EIA

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024

7 september 2023|Reacties uitgeschakeld voor Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de inhoud van het Belastingplan 2024. Vanwege de demissionaire

Verhoging brandstofaccijns per 1 januari 2024

31 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Verhoging brandstofaccijns per 1 januari 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de hoogte van de brandstofaccijns per 1 januari 2024. Per die datum vervalt bij

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

31 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is vermindering van de CO2-uitstoot. Deze vermindering moet ten dele bereikt worden door een verlaging van

Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting

31 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting

Ondernemers, die in 2022 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

31 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid over de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen

Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting

24 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting

De Hoge Raad heeft in 2017 vier arresten gewezen in massaalbezwaarprocedures over de omvang van het privégebruik van een auto van de zaak voor

Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruikte auto

24 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruikte auto

Volgens de regels van vermogensetikettering bepaalt een ondernemer zelf binnen redelijke grenzen of hij een vermogensbestanddeel tot zijn

Volgorde van verrekening belasting- en heffingskorting

24 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Volgorde van verrekening belasting- en heffingskorting

Uit de Wet IB 2001 volgt dat de verschuldigde inkomstenbelasting over een kalenderjaar bestaat uit de som van de berekende belasting over de inkomens

Verduisterde bedragen vormden resultaat uit werkzaamheid

17 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Verduisterde bedragen vormden resultaat uit werkzaamheid

De belastingrechter dient in een procedure over een belastingaanslag op basis van de fiscale bewijsregels en aan de hand van de stellingen van

Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

17 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingegaan. Deze wet is bedoeld om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om

Bouwterrein of niet?

10 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Bouwterrein of niet?

Voor bouwterreinen geldt een uitzondering op de vrijstelling van omzetbelasting voor de levering van onroerende zaken. Een bouwterrein is onbebouwde