We houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Op deze pagina leest u onze nieuwsberichten. Via het zoekmenu kunt u op zoekargument snel eerdere berichten vinden. Neem contact op met ons als u over een bericht nadere informatie wenst of als u van mening bent dat naar aanleiding van een bericht voor u of voor uw organisatie zaken moeten worden geregeld.

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

13 juni 2024|Reacties uitgeschakeld voor Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994 heeft hij een aanmerkelijk belang van 50% van de aandelen in een Nederlandse bv verkregen. In

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

13 juni 2024|Reacties uitgeschakeld voor Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen. Een van deze verkrijgingen betreft hetgeen aan de langstlevende echtgenoot bij

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

6 juni 2024|Reacties uitgeschakeld voor Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal zaken over de belastingheffing in box 3 na de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet).

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

6 juni 2024|Reacties uitgeschakeld voor Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

Een verzekeringnemer met een beleggingspolis ontvangt na een klachtenprocedure van de verzekeraar een som geld. De verzekeringnemer is van mening dat

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

6 juni 2024|Reacties uitgeschakeld voor Gratis gezonde lunchmaaltijden?

Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit de bedrijfskantine gratis gezonde lunchmaaltijden aan de werknemers verstrekt. De werkgever heeft

Levering verhuurd pand

6 juni 2024|Reacties uitgeschakeld voor Levering verhuurd pand

De levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak is van rechtswege belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Als de

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

30 mei 2024|Reacties uitgeschakeld voor Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

Een dga verkoopt in 2015 zijn woning aan zijn bv. Een jaar later verkoopt de bv de woning voor een flink lager bedrag aan de ex-echtgenote van de dga.

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

30 mei 2024|Reacties uitgeschakeld voor Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

De bevoegdheid van de Belastingdienst om een aanslag inkomstenbelasting vast te stellen vervalt drie jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

23 mei 2024|Reacties uitgeschakeld voor Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat als basis dient voor de kabinetsformatie. Dit hoofdlijnenakkoord bevat een

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

23 mei 2024|Reacties uitgeschakeld voor Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskostenvergoeding in de loonbelasting. De conclusie van het onderzoek is

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

16 mei 2024|Reacties uitgeschakeld voor Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het Belastingplan 2024 naar de Tweede Kamer

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

16 mei 2024|Reacties uitgeschakeld voor Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen