We houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Op deze pagina leest u onze nieuwsberichten. Via het zoekmenu kunt u op zoekargument snel eerdere berichten vinden. Neem contact op met ons als u over een bericht nadere informatie wenst of als u van mening bent dat naar aanleiding van een bericht voor u of voor uw organisatie zaken moeten worden geregeld.

Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

10 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

Binnen de werkkostenregeling kan de werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Voor zover over de vergoeding of

Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk

3 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk

Grensoverschrijdend thuiswerk is sinds de COVID-19-pandemie in omvang toegenomen. Tijdens de pandemie zijn tijdelijke maatregelen getroffen om te

Gewijzigde STAP-regeling gepubliceerd

3 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Gewijzigde STAP-regeling gepubliceerd

De ministers van SZW en van OCW hebben begin juli in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het resterende STAP-budget alleen kan worden ingezet

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

3 augustus 2023|Reacties uitgeschakeld voor Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

Een werkgever komt in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) als het gemiddelde uurloon van een jonge werknemer binnen de voor zijn

Vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

27 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

Na de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) heeft het kabinet vervolgonderzoek gedaan, waarin enkele beleidsopties zijn

Werknemer gehouden aan concurrentiebeding

27 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Werknemer gehouden aan concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om bij een andere werkgever in dienst te treden. Het opnemen van een dergelijk

Geen bewijs voor kunstmatig geregistreerd partnerschap

27 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Geen bewijs voor kunstmatig geregistreerd partnerschap

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een huwelijk heeft tot gevolg dat de betrokkenen elkaars partner zijn voor de Successiewet. De wet

Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

27 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

Onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is de mogelijkheid om een deel van het pensioenkapitaal ineens te laten uitkeren. De minister voor

Wijziging besluit geruisloze terugkeer

20 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Wijziging besluit geruisloze terugkeer

De Wet Vpb 1969 omvat een regeling voor de geruisloze terugkeer van een onderneming uit een bv of nv. Onderdeel van deze regeling is een bepaling hoe

KOR wijzigt per 1 januari 2025

20 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor KOR wijzigt per 1 januari 2025

De Eerste Kamer heeft op 4 juli 2023 het voorstel Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling (KOR) als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel

Vereenvoudiging verlofstelsel

20 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Vereenvoudiging verlofstelsel

De minister van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over vereenvoudiging van het bestaande verlofstelsel. Dat stelsel van regelingen is

Rapport Aanpak fiscale regelingen

13 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Rapport Aanpak fiscale regelingen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het rapport Aanpak Fiscale Regelingen aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport geeft inzicht in het effect

Minimumuurloon per 1 januari 2024

13 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Minimumuurloon per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 geldt in Nederland een wettelijk minimumuurloon. De bestaande minimumbedragen per maand, per week en per dag verdwijnen

Nieuw belastingverdrag met België

13 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Nieuw belastingverdrag met België

Nederland en BelgiË hebben een nieuw belastingverdrag ondertekend. Het nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag, dat dateert van 2001. Enkele

Vastgoedaandelen en btw

6 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Vastgoedaandelen en btw

Binnen de huidige wetgeving bestaat de mogelijkheid om nieuwe onroerende zaken via een aandelentransactie over te dragen zonder dat btw of

Digitale euro

6 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Digitale euro

Het wetsvoorstel voor invoering van de digitale euro is door de Europese Commissie op 28 juni ingediend. De digitale euro is giraal geld welk

Beoordeling van leefvormen in de AOW

6 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Beoordeling van leefvormen in de AOW

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de beoordeling van leefvormen in de AOW. In

Digitaal procederen over lokale belastingen

6 juli 2023|Reacties uitgeschakeld voor Digitaal procederen over lokale belastingen

Met ingang van 26 juni 2023 is het bij alle gerechtshoven mogelijk om digitaal te procederen in zaken betreffende lokale belastingen. Sinds 30 januari