Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

15 June, 2017
Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een
Lees verder

Nettoloon in rekening-courant

15 June, 2017
Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking
Lees verder

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

15 June, 2017
De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de
Lees verder

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

15 June, 2017
Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil
Lees verder

Niet sluitende rittenregistraties

08 June, 2017
Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat
Lees verder

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

06 June, 2017
De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van
Lees verder

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

02 June, 2017
De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA
Lees verder

Verkapte winstuitdeling

31 May, 2017
De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast
Lees verder

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

31 May, 2017
Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het
Lees verder

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

31 May, 2017
Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij
Lees verder

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

24 May, 2017
Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé
Lees verder

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

24 May, 2017
De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en
Lees verder

Ontslag op staande voet vernietigd

24 May, 2017
Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag
Lees verder

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

18 May, 2017
Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond
Lees verder

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

18 May, 2017
Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale
Lees verder

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

18 May, 2017
De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het
Lees verder

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting

18 May, 2017
Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en
Lees verder

Vermogensetikettering woonhuis

11 May, 2017
De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen
Lees verder

Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

11 May, 2017
Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom.
Lees verder

Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

11 May, 2017
De levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat van de
Lees verder