Overtreding geheimhoudingsbeding

11 January, 2018
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een
Lees verder

Asbestsanering monumentenpand

11 January, 2018
Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand
Lees verder

Investeringsaftrek 2018

04 January, 2018
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te
Lees verder

Wijzigingen inkomstenbelasting

04 January, 2018
Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000
Lees verder

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

04 January, 2018
Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 €
Lees verder

Bedragen kindregelingen 2018

04 January, 2018
KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal:
Lees verder

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

04 January, 2018
OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de
Lees verder

Wijzigingen loonbelasting 2018

04 January, 2018
WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt
Lees verder

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

04 January, 2018
Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een
Lees verder

Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

21 December, 2017
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over
Lees verder

Belastingplan 2018 aangenomen

21 December, 2017
De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor het
Lees verder

Onderzoek naar IKEA-rulings

21 December, 2017
De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft
Lees verder

Diverse uitkeringsbedragen 2018

21 December, 2017
De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband
Lees verder

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

14 December, 2017
De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer
Lees verder

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

14 December, 2017
De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken
Lees verder

Verlengde navorderingstermijn

14 December, 2017
De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is
Lees verder

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

14 December, 2017
Met ingang van 1 januari 2018 is de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband
Lees verder

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

14 December, 2017
Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.
Lees verder

Verrekening ingehouden loonheffing

07 December, 2017
Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing
Lees verder

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

07 December, 2017
De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten
Lees verder